18 Sep 2021

ΝΕΑ

05 Μαρ 2018

Σ. Σπυρίδων «Το αντίδοτο της Ευρωπαϊκής κρίσης, έχει μια και μόνο απάντηση: περισσότερο Ευρώπη»

Κοινοποιήστε

 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Κύριε Σπυρίδωνα, είστε Μέλος της Εθνικής μας αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (Ε.τ.Π.)για αρκετά χρόνια. Ποια ακριβώς είναι η λειτουργία του θεσμού;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών είναι ουσιαστικά το Κοινοβούλιο της Αυτοδιοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτελείται από 350 Αντιπροσώπους από τα 28, ακόμη, κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η χώρα μας εκπροσωπείται στο ανώτατο αυτό συλλογικό όργανο της Αυτοδιοίκησης με 12 μέλη.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι ακριβώς κάνει δηλαδή η Επιτροπή των Περιφερειών;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Κάθε νομοθέτημα, ή ορθότερα, όσα νομοθετήματα της Ε.Ε. έχουν σχέση με τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Αυτοδιοίκησης, δηλαδή άνω του 80% της Ενωσιακής νομοθεσίας, «περνούν» από την Ε.τ.Π. με διαδικασίες Κοινοβουλίου.

Η διαφορά έγκειται στο ότι το Ευρωκοινοβούλιο με το Συμβούλιο είναι συνομοθέτες, άρα οι αποφάσεις τους είναι εκτελεστές. Ενώ οι αποφάσεις της Ε.τ.Π., που εκφράζουν την άποψη της Αυτοδιοίκησης της Ε.Ε., έχουν γνωμοδοτικό χαρακτήρα, που όμως λαμβάνεται σοβαρά υπόψη στην τελική διαμόρφωση των νομοθετημάτων.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Συνεπώς, με βάση αυτά που μας είπατε, ποιος είναι ο αντίκτυπος της λειτουργίας της Ε.τ.Π. στην ζωή των Ευρωπαίων και Ελλήνων πολιτών;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τα θέματα που συζητούνται στην Ε.τ.Π. δεν έχουν απλά σχέση αλλά αφορούν τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης συνδιαμορφώνουν την καθημερινότητα και την προοπτική σε όλες τις Περιφέρειες και τους Δήμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκείνο όμως που πρέπει να διευκρινίσουμε είναι ότι αυτά που σχεδιάζονται και αποφασίζονται στην Ε.τ.Π. γίνονται αντιληπτά στον Έλληνα πολίτη καθώς και σε οποιονδήποτε άλλο Ευρωπαίο πολίτη, μετά από ένα χρονικό διάστημα.

Για παράδειγμα, τώρα συζητάμε για το ύψος του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027, προκειμένου να καθορίσουμε το ύψος της χρηματοδότησης (γνωστό στην Ελλάδα ως ΕΣΠΑ), ή τη νομοθεσία για τις μεταφορές, το περιβάλλον, τη γεωργία, κ.α., που θα εφαρμοσθεί στη χώρα μας μετά την πάροδο ενός ή δύο ετών.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Εκλεχτήκατε πρόσφατα ως πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής COTER. Ποιές είναι ακριβώς οι αρμοδιότητές σας;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η Επιτροπή COTER έχει την ευθύνη για σημαντικά θέματα, όπως:

  • Την πολιτική της οικονομικής-εδαφικής συνοχής μέσω των διαρθρωτικών ταμείων της Ε.Ε. (γνωστά σε εμάς ως ΕΣΠΑ).
  • Την πολιτική για τη χωροταξία, τις αστικές περιοχές και τη στέγαση.
  • Τις μεταφορές (συμπεριλαμβανομένων των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών), που ενδιαφέρουν πολύ τη χώρα μας, αφού τα λιμάνια μας, με πρώτο του Πειραιά μας, είναι τα εγγύτερα προς ανατολάς λιμάνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Τις μακροπεριφέρειες και την εδαφική συνεργασία
  • Τον ετήσιο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο
  • Τα δημόσια οικονομικά σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, κ.α.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Βρισκόμαστε σε μια περίοδο αμφισβήτησης της ευρωπαϊκής ενότητας. Ποιος θεωρείτε ότι μπορεί να είναι αυτή τη στιγμή ο μεγαλύτερος κίνδυνος;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ευχαριστώ για τη σημαντική αυτή ερώτηση. Επιγραμματικά, σας απαντώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση την περίοδο αυτή αντιμετωπίζει, περισσότερο από κάθε άλλη φορά «υπαρξιακή» κρίση.

Αποτελεί πραγματικότητα, ιδιαίτερα σε κάποια κράτη-μέλη της Ε.Ε, ότι ο λαϊκισμός και ο ριζοσπαστισμός σε συνδυασμό με την οικονομική και μεταναστευτική κρίση έχει δημιουργήσει έναν έντονο και ιδιότυπο εθνικισμό, κάτι που είναι εντελώς διαφορετικό από τον πατριωτισμό.

Το αποτέλεσμα είναι να έχουν κλονισθεί τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εδράζονται πάνω στις αξίες και τα ιδανικά που οικοδομήθηκε μετά τις καταστροφές του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Πιστεύω λοιπόν ότι την περίοδο αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πραγματική ανάγκη να κάνει βήματα μπροστά, ώστε ο πολίτης να την αισθανθεί ως έναν υπερεθνικό θεσμό, που είναι πραγματικά κοντά του και όχι ως ένα κέντρο λήψης αποφάσεων που αφορούν τη ζωή του, απόμακρο από αυτόν.

Η Ε.Ε. οφείλει να ενδυναμώσει τις πολιτικές συνοχής, επιτυγχάνοντας μεγαλύτερη αλληλεγγύη μέσα από πολιτικές που θα βοηθούν άμεσα τα οικονομικά αδύναμα κράτη-μέλη. Ο στόχος πρέπει να είναι η όσο το δυνατόν ταχύτερη μείωση των τεράστιων διαφορών του βιοτικού επιπέδου των πολιτών μεταξύ των κρατών-μελών. Το αντίδοτο δηλαδή αυτής της κρίσης, έχει μία και μόνο απάντηση: «περισσότερη Ευρώπη».

Μία Ευρώπη, που οι πολιτικές της θα αφορούν την καλυτέρευση ζωής όλων ανεξαιρέτως των πολιτών των κρατών-μελών της και τη διασφάλιση των αρχών και των αξιών της δημοκρατικής μεγάλης μας οικογένειας.

 

* Ο Σπύρος Σπυρίδων είναι:

Μέλος της Εθνικής μας Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών.

Ειδικός Σύμβουλος του Ευρωπαίου Επιτρόπου Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων

Πρώην Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος, Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου & Δήμαρχος Πόρου

 

Κοινοποιήστε
Προσφατα Αρθρα
18 Sep 2021

Συνέντευξη στην ιστοσελίδα koutouzis.gr

Κύριε Σπυρίδων «βγήκατε ήδη στον προεκλογικό αέρα». Ποιες είναι οι εντυπώσεις σας από τις πρώτες επαφές σας με τους δημότες, πολλοί από τους οποίους σας είχαν ζητήσει να εγκαταλείψετε τη κεντρική πολιτική σκηνή και την Ευρώπη και ασχοληθείτε με το νησί;   Η επαφή μου με τους δημότες όπως αναφέρεσθε στην ερώτησή σας για μένα […]

18 Sep 2021

Ναυτιλία και Τουρισμός: Αναπτυξιακοί Παραλογισμοί

Η δεινή οικονομική θέση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα μας, σε συνδυασμό με την πρωτοφανή παγκόσμια κρίση, έχουν συρρικνώσει σε επίπεδο μηδενισμού τις προοπτικές ανάπτυξης των περισσότερων επαγγελματικών και παραγωγικών κλάδων. Αυτό σημαίνει, ή τουλάχιστον θα έπρεπε να σημαίνει, ότι oφείλουμε να προστατεύσουμε με κάθε τρόπο τους λιγοστούς τομείς της οικονομίας που συνεχίζουν, σε πείσμα […]