Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας στις Νησιωτικές Περιοχές: προκλήσεις, ευκαιρίες και πολιτικές απαντήσεις

Στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΕτΠ, στη Μάλτα  στις 20 &21 Απριλίου συμμετείχε ο κ. Σπύρος Σπυρίδων με θέμα:  «Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας στις Νησιωτικές Περιοχές: προκλήσεις, ευκαιρίες και πολιτικές απαντήσεις».

Στην ΕΕ όπου υπάρχουν 362 νησιά με συνολικό πληθυσμό περίπου  20 εκατ. (χωρίς τα νησιωτικά κράτη: Ιρλανδία, Μάλτα, Κύπρο και Μ. Βρετανία) και με μέσο ΑΕΠ κάτω από το 80% της ΕΕ, η νησιωτική επιχειρηματικότητα είναι αντιμέτωπη με πολλά διαθρωτικά μειονεκτήματα σε σχέση με τις χερσαίες περιοχές.

Η δημιουργία καταλληλότερου νομοθετικού πλαισίου που αφορά τις κρατικές ενισχύσεις σε νησιωτικές περιοχές,  η δυνατότητα οι υποδομές όλων των νησιών  να χρηματοδοτούνται από όλα τα Ευρωπαϊκά ταμεία καθώς και η ευελιξία που πρέπει να χαρακτηρίζει την εφαρμογή όλων των πολιτικών όταν εφαρμόζονται στα νησιά, μπορούν από την δυσμενή θέση που βρίσκεται σήμερα η νησιωτική επιχειρηματικότητα να την μετατρέψουν σε πλεονέκτημα της Ευρωπαϊκής Οικονομίας.

Στην συνεδρίαση ο κ. Σπυρίδων είχε επίσης την ευκαιρία να αναδείξει τα ειδικά θέματα που αφορούν την επιχειρηματικότητα στα Ελληνικά νησιά καθώς και σε  εκείνα που δέχονται τις πιέσεις από τα μεταναστευτικά κύματα.

Η προεδρία της Μάλτας έχει θέσει στην κορυφή των προτεραιοτήτων τα νησιωτικά θέματα, κάτι που η Ελλάδα, ως κατ εξοχήν νησιωτική Χώρα, πρέπει να αξιοποιήσει.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *