Χωρίς πάνελ: Μία συζήτηση για την Ευρώπη

Σε μια πρωτότυπη ανοιχτή συζήτηση πολιτών που οργάνωσε πρόσφατα ο Δήμος Αθηναίων στην Τεχνόπολη, με θέμα “Χωρίς πάνελ: Μία συζήτηση για την Ευρώπη”, δόθηκε η ευκαιρία σε ομάδες πολιτών να παρουσιάσουν τις δικές τους δράσεις για την πόλη και να εκφράσουν τον προβληματισμό, τις απόψεις και την κριτική τους για την πορεία του θεσμού της ΕΕ.

Στην αντικειμενικά πολύ πετυχημένη αυτή εκδήλωση, συμμετείχε ενεργά σε όλη την διάρκειά της, εκτός του οικοδεσπότη Δημάρχου κ. Γιώργου Καμίνη, και ο Πρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών της ΕΕ, κ. Markus Markkula.

Στην ανοιχτή συζήτηση συμμετείχε επίσης το Μέλος της Επιτροπής των Περιφερειών της ΕΕ, κ. Σπύρος Σπυρίδων, όπου τόνισε την ανάγκη της δημιουργίας συγκεκριμένων κανόνων που θα ενθαρρύνουν τις συνέργειες των Τοπικών, Περιφερειακών, Εθνικών, και Ευρωπαϊκών θεσμών,  θα κάνουν ουσιαστική τη συμμετοχή των πολιτών στα Ευρωπαϊκά δρώμενα, θα υλοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο ορατές στους πολίτες δράσεις, και θα ενισχύσουν την Κοινωνική και Εδαφική Συνοχή σε κάθε γωνιά της ΕΕ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *