Ο κ. Σπύρος Σπυρίδων (EL/EPP) εξελέγη πρώτος αντιπρόεδρος της Επιτροπής «Εδαφικής συνοχής και προϋπολογισμού της ΕΕ» (COTER).

Ο κ. Σπύρος Σπυρίδων (EL/EPP) εξελέγη πρώτος αντιπρόεδρος της Επιτροπής «Εδαφικής συνοχής και προϋπολογισμού της ΕΕ» (COTER). Ο κ. Σπυρίδων προτάθηκε για την θέση αυτή από την ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και έγινε ομόφωνα αποδεκτός από τα μέλη της Επιτροπής COTER που εκπροσωπούν την Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση των 28 κρατών-μελών της ΕΕ.

Ο κ. Σπύρος Σπυρίδων, μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) από το 2012 εκπροσωπώντας τις τοπικές και περιφερειακές αρχές στην ΕΕ δήλωσε μετά την εκλογή του: «Αποτελεί για εμένα μεγάλη τιμή η εκλογή στη θέση του πρώτου αντιπροέδρου της Επιτροπής COTER και ευχαριστώ τους συναδέλφους μου για αυτό. Με τη νέα μου θεσμική ιδιότητα, δίνεται η δυνατότητα να εκφράσω ενεργότερα τη φωνή μας ως τοπικές αρχές στην καρδιά της ΕΕ, συμβάλλοντας έτσι στη διαμόρφωση των θέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, που επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την καθημερινότητα όλων των ευρωπαίων. Θα καταβάλω κάθε προσπάθεια ώστε να ανταποκριθώ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις υποχρεώσεις που απορρέουν από το αξίωμα αυτό, προς όφελος όχι μόνο της Ελληνικής αλλά συνολικά της Ευρωπαϊκής αυτοδιοίκησης».

Η Επιτροπή «Εδαφικής συνοχής και προϋπολογισμού της ΕΕ» (COTER) συντονίζει το έργο της Επιτροπής των Περιφερειών στους τομείς οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, και την Ευρωπαϊκή πολιτική για:
• τα Διαρθρωτικά ταμεία (ΕΣΠΑ)
• την Χωροταξία, Αστική πολιτική και Στέγαση
• τις Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένων των ΔΕΔ-Μ)
• τις Μακροπεριφέρειες και την Εδαφική συνεργασία
• τον Ετήσιο προϋπολογισμό της ΕΕ και το Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και
• τα Δημόσια οικονομικά του τοπικού και περιφερειακού επιπέδου.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *