Στις εργασίες της μικτής επιτροπής για την ένταξη της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας (F.Y.R.O.M.) στην Ε.Ε., ο Σπύρος Σπυρίδων

Στις εργασίες της μικτής επιτροπής που εξετάζει την πρόοδο πλήρωσης των προϋποθέσεων για την ένταξη της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας (F.Y.R.O.M.) στην Ε.Ε. , συμμετείχε στις 17 Νοεμβρίου ο  Σπύρος Σπυρίδων εκ μέρους του Λαϊκού κόμματος της ΕΕ. Η συνάντηση έγινε στην πρωτεύουσα τα Σκόπια.

Με την Υπουργό Τοπικής Αυτοδιοίκησης της FYROM, Shiner Eleni.

Η FYROM που εν μέσω πολιτικής κρίσης πρόκειται να καταφύγει στις κάλπες στις 11 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση της COMMISSION, έχει μπροστά της αρκετό δρόμο και πρέπει να καταβάλει μεγάλη προσπάθεια σε πολλούς τομείς, συμπεριλαμβανομένου και του θέματος της ονομασίας , προκειμένου να ενταχθεί στην οικογένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με τον Δήμαρχο της Μητροπολιτικής περιοχής των Σκοπίων Koce Trajanovski.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *