Συνάντηση του Σ.Σπυρίδων με τον Πρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο του Ο.Λ.ΠΑ

Επισκέφθηκε σήμερα το λιμάνι της Πάτρας και συναντήθηκε με τον Πρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο του Ο.Λ.ΠΑ. κ. Νικόλαο Κοντοέ το μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφερειών και αντιπρόεδρος της Επιτροπής COTER κ. Σπύρος Σπυρίδων.

Ο κ. Σπυρίδων, ο οποίος είναι ο γενικός εισηγητής για τη νέα οδηγία της ΕΕ για τη δημιουργία των απαραίτητων εγκαταστάσεων και τις διαδικασίες παραλαβής και διαχείρισης απορριμμάτων – λυμάτων για το σύνολο των ευρωπαϊκών λιμανιών, ανέλυσε τους στόχους και τις προβλέψεις της, υπό διαμόρφωση, οδηγίας στα πλαίσια της αναγκαίας διαβούλευσης.


Η νέα οδηγία υπαγορεύεται από την επιτακτική ανάγκη για καλύτερη και αποτελεσματικότερη προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
Στα ανωτέρω πλαίσια συζητήθηκαν πρακτικοί τρόποι εφαρμογής της νέας οδηγίας στο λιμάνι της Πάτρας.


Τέλος, επ’ ευκαιρία, ανταλλάχθηκαν απόψεις για τις ιδιαιτερότητες του λιμανιού ως κύριας πύλης εξόδου προς τις λοιπές χώρες της ΕΕ, τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα και τις ισχυρές αναπτυξιακές προοπτικές του.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *