18 Sep 2021

ΝΕΑ

23 Μαρ 2014

Συνέντευξη για τον τουρισμό στην “Νέα Εποχή”

Κοινοποιήστε

Κε Σπυρίδων είναι γνωστό ότι μέσα από τις θέσεις που κατείχατε στην τοπική αυτοδιοίκηση ο τουρισμός αποτέλεσε πάντα μια στρατηγική σας επιλογή στην οποία  έχετε μια πολύ καλή γνώση και εμπειρία.  Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης με τα σημερινά δεδομένα;

 

Μέσα στην δύνη των οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στη χώρα μας, ο τουρισμός είναι ο τομέας που δημιουργεί ανάκαμψη της οικονομίας.  Τα τελευταία 2 χρόνια η αύξηση των αφίξεων αλλά και του εισερχόμενου συναλλάγματος παγιώνονται,  δηλώνοντας έτσι, ότι δεν πρόκειται για περιστασιακή καλυτέρευση αλλά για σταθερή βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού μας προϊόντος.  Λαμβάνοντας υπόψη την υπάρχουσα πρόβλεψη του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού για μέση ετήσια αύξηση των διεθνών τουριστικών αφίξεων της τάξης του 4,1% με ορίζοντα το 2020 και την σημασία που έχει ο τουρισμός για τα έσοδα (συμμετοχή στο ΑΕΠ 16,4% και διεθνής τουριστικές εισπράξεις 10 δις για το 2012) και την απασχόληση στην χώρας μας (συμμετοχή 18,3% στην απασχόληση), συμπεραίνουμε ότι εάν υπάρξει μία ορθή στρατηγική πολιτική για τον τουρισμό στην Ελλάδα, θα έχουμε πολύ θετικά αποτελέσματα τα επόμενα χρόνια, τόσο σε επίπεδο εσόδων όσο και απασχόλησης.

 

Όσον αφορά το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης ιδιαίτερα στους μικρούς τουριστικούς προορισμούς, αυτός θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικός.

 

Η πολιτική των Ο.Τ.Α. στις τουριστικές ιδίως περιοχές πρέπει να εστιαστεί σε δύο τομείς:

  • Ο πρώτος, έχει σχέση με την υποχρέωση της αυτοδιοίκησης, τόσο του πρώτου όσο και του δεύτερου βαθμού, να επιλύσει ή να συνδράμει στην επίλυση θεμάτων που αφορούν στις υποδομές και στις υπηρεσίες που συνδέονται με την τουριστική ανάπτυξη και την βελτίωση του τουριστικού προϊόντος.

Για την ανάπτυξη του τουρισμού  απαιτείται η βελτίωση των  υποδομών (λιμάνια εξυπηρέτησης τουρισμού σκαφών και κρουαζιέρας, τοπικές υπηρεσίες υγείας, αναβάθμιση μεταφορικών μέσων όπου χρειάζεται, νέα αεροδρόμια, αναβάθμιση των τοπικών  οδικών δικτύων, εξασφάλιση της ομαλής σύνδεσης των λιμένων όλων των τουριστικών προορισμών με τους κεντρικούς λιμένες εξυπηρέτησης π.χ. Πόρος –Πειραιάς).  Ακόμη νέες υποδομές ορθής διαχείρισης αποβλήτων, εξοικονόμησης και παραγωγής ενέργειας, ορθής διαχείρισης των υδάτινων πόρων, ανάπτυξης των  ευρυζωνικών δικτύων αλλά και φροντίδα και ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων.

 

  • 0 δεύτερος ρόλος  αφορά κυρίως τους μικρούς τόπους, όπου η τουριστική επιχειρηματικότητα είναι κατακερματισμένη σε μικρές επιχειρήσεις, όπου η τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να «ηγηθεί» της συνολικής προσπάθειας του τουριστικού τομέα, αναδεικνύοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής και συμβάλλοντας στην δημιουργία τουριστικής επαγγελματικής συνείδησης,  κάτι που θα εγγυηθεί την διαρκή βελτίωση της σχέσης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και κόστους.

Ποιες πιστεύετε ότι είναι οι  προοπτικές τουριστικής ανάπτυξης για τα νησιά του Αργοσαρωνικού;

Η μόλις πρόσφατη είσοδος της Ryanair στο διεθνές αεροδρόμιο Αθηνών θα συμβάλλει σημαντικά στην τουριστική κίνηση ολόκληρης της περιοχής. Πιστεύω ότι υπάρχουν σοβαρές προοπτικές για την προσέλκυση και άλλων αεροπορικών εταιριών χαμηλού κόστους, αφού από το διεθνές αεροδρόμιο της Αθήνας  εξυπηρετούνται οι περιοχές από την Βόρεια Πελοπόννησο έως την Εύβοια, ο Αργοσαρωνικός, αλλά και δεκάδες όμοροι – και όχι μόνο – τουριστικοί  προορισμοί.

Η αλήθεια είναι ότι περάσανε σχεδόν 10 χρόνια από το 2005, που ανέλαβα μαζί με άλλους συναδέλφους δημάρχους Αργοσαρωνικού την πρωτοβουλία, μέσα από μια τεκμηριωμένη συγκριτική μελέτη όλων των ευρωπαϊκών αεροδρομίων, να αναδείξουμε πως η τιμολογιακή πολιτική του αεροδρομίου συνέβαλε  αρνητικά, τόσο στην τουριστική κίνηση της Αθήνας όσο κυρίως του Αργοσαρωνικού.

Πιστεύω ότι οι  ευνοϊκές συγκυρίες αξιοποιούνται στο μέγιστο όταν ακολουθούνται με δράσεις και ενέργειες.

Εκτιμώ, ότι κάτω υπό προϋποθέσεις υπάρχουν ώριμες πια συνθήκες να δούμε σοβαρά

την προβολή των νήσων Αργοσαρωνικού ως ένα ενιαίο προορισμό. Και αυτό όχι μόνο  επειδή το επιβάλλουν οι οικονομικές συνθήκες, αλλά  γιατί  κάθε νησί με τη δική του ξεχωριστή τουριστική ταυτότητα αλληλοσυμπληρώνει και δυναμώνει το τουριστικό  προϊόν του ενιαίου προορισμού που λέγεται νησιά Αργοσαρωνικού. Άλλωστε κάτω από  αυτή την ονομασία είμαστε στον παγκόσμιο ταξιδιωτικό χώρο.

Μόλις τον προηγούμενο χρόνο ξεκίνησε η προσπάθεια  προς τη κατεύθυνση αυτή και νομίζω ότι τώρα θα πρέπει δυνατότερα να ανταποκριθούμε σε αυτό, που επιβάλουν οι αντιλήψεις του ταξιδιωτικού κοινού, το σύγχρονο τουριστικό marketing  και η μεγιστοποίηση των ωφελειών.

 

 

Ποια είναι η στρατηγική σας για την επόμενη μέρα στην τουριστική ανάπτυξη του Πόρου ;

Η στρατηγική μας κατεύθυνση για την τουριστική ανάπτυξη του Πόρου εστιάζεται σε κυρίως σε 2 άξονες.

Ο πρώτος είναι η βελτίωση του τουριστικού μας προϊόντος, η αξιοποίηση του μοναδικού  φυσικού λιμανιού μας για την προσέλκυση τουριστικών σκαφών καθώς  η ανάδειξη της τουριστικά «στρατηγικής» τοποθεσίας του Πόρου. Μια τοποθεσία, που όχι μόνο έχει το πλεονέκτημα της άμεσης οδικής πρόσβασης, αλλά και της εγγύτητας με την Αθήνα και την Πελοπόννησο.   Το νησί του Πόρου συνθέτει ένα ιδανικό προορισμό, όπου ο επισκέπτης έχει την δυνατότητα να προσλάβει  την εμπειρία ενός ελληνικού νησιού, να δει μοναδικά αξιοθέατα μέσα από ημερήσιες εκδρομές στην Αθήνα, τα νησιά του Αργοσαρωνικού και την Πελοπόννησο αλλά και να βιώσει πλήθος δραστηριοτήτων.

Η δεύτερος άξονας έχει σχέση με την ανταπόκρισή μας στις ανάγκες που απαιτούν βραχυπρόθεσμες  και σε εκείνες που απαιτούν μακροπρόθεσμες ενέργειες.

Σήμερα η στρατηγική για έναν  τουριστικό προορισμό καλείται να κινηθεί ταυτόχρονα και προς τις δύο  κατευθύνσεις.  Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ανταποκριθούμε και στις προσδοκίες των επιχειρηματιών, που αγωνιούν για το σήμερα αλλά και να χτίσουμε μεθοδικά την τουριστική μελλοντική εικόνα του Πόρου.

 

Φυσικά πίσω από αυτές τις κατευθύνσεις υπάρχουν συγκεκριμένες ενέργειες

που θα στηριχτούν σε τεχνογνωσία και εμπειρία, διότι οι σημερινές συνθήκες δεν αφήνουν κανένα περιθώριο για αστοχίες.    Η ανάλυση των κατευθυντήριων γραμμών για τον τουρισμό,  θα υπάρχει στο αναλυτικό πρόγραμμα του συνδυασμού μας, το οποίο έχει σχεδόν ολοκληρωθεί.

 

Κοινοποιήστε
Προσφατα Αρθρα
18 Sep 2021

Το περιβάλλον εκπέμπει SOS

Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου και αποτελεί την κύρια εκδήλωση του ΟΗΕ από το 1972 για την ενημέρωση του παγκόσμιου κοινού σχετικά με περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Το θέμα για το 2019 εστιάζεται στην καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Εννέα στους δέκα ανθρώπους παγκοσμίως εκτίθενται σε επίπεδα ατμοσφαιρικών ρύπων που υπερβαίνουν […]

18 Sep 2021

Ημέρα της Ευρώπης

9 Μαΐου 1950. Ημέρα μνήμης της Διακήρυξης του Robert Schuman. Ημέρα θεμελίωσης της πρώτης μορφής συνεργασίας Ευρωπαϊκών κρατών. Προάγγελος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ημέρα που η Ευρώπη αφήνει στα βιβλία της ιστορίας τα φαντάσματα του παρελθόντος, για να διδάσκονται οι επόμενες γενιές, τι δεν πρέπει να επαναλάβουν. Ημέρα συνειδητοποιήσης της αξίας της πολύτιμης κληρονομιάς που παραλάβαμε: […]