?> Όλη η αλήθεια για τον ΒΙΟ.ΚΑ. του Πόρου - New
23 Sep 2023

ΝΕΑ

15 Μαρ 2014

Όλη η αλήθεια για τον ΒΙΟ.ΚΑ. του Πόρου

Κοινοποιήστε

Αγαπητές και αγαπητοί συμπατριώτες,

 

Η δημιουργία του εργοστασίου βιολογικής επεξεργασίας  λυμάτων και   του αποχετευτικού του δικτύου ήταν    αναμφισβήτητα ένα μεγάλο όραμα και ένα από τα    σημαντικότερα έργα υποδομών που έγιναν στον Πόρο.

 

Ένα έργο ιδιαίτερα πρωτοποριακό για την εποχή του, εάν              αναλογιστούμε ότι σήμερα, 17 χρόνια μετά από εμάς, γίνονται προσπάθειες για να ξεκινήσει η κατασκευή εργοστασίων                 βιολογικού καθαρισμού στα  γειτονικά μας νησιά.  Ήταν το            δεύτερο σημαντικό  έργο βιολογικού καθαρισμού που                      υλοποιήθηκε στην Αττική, μετά την Ψυτάλλεια.

 

Ένα πραγματικό έργο πνοής για τον Πόρο, που με τη   λειτουργία   του    βελτιώθηκε εμφανώς το    τοπικό θαλάσσιο οικοσύστημα του κλειστού  λιμανιού μας, και διαμόρφωσε νέες συνθήκες στον    ελλιμενισμό των σκαφών.

 

Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν γραφτεί πολλά (συγχέοντας σκόπιμα το ρόλο του  Δημάρχου με εκείνον των μελετητών, κατασκευαστών και επιβλεπόντων μηχανικών) και γίνονται   καθημερινές      συζητήσεις για το ΒΙΟ.ΚΑ. του Πόρου, με σκοπό δυστυχώς, μόνο την προβολή των   προβλημάτων       καθημερινής του  λειτουργίας και τη συστηματικήαπόκρυψη των πραγματικών αιτιών τους, της     σπουδαιότητας του έργου για τον τόπο μας και της τεράστιας προσπάθειας που έγινε για την           δημιουργία του.

Το χειρότερο δε από όλα είναι ότι το σημαντικό αυτό έργο κατέληξε να γίνει η ναυαρχίδα της πολιτικής αντιπαράθεσης, με αποτέλεσμα την μη έγκαιρη εξεύρεση λύσεων για την αποκατάσταση λειτουργίας του  και την δυσανάλογα μεγάλη δυσφήμιση του νησιού.

 Για το λόγο αυτό αισθάνομαι την υποχρέωση να ενημερώσω τους  πολίτες του Πόρου έγκυρα και     ολοκληρωμένα για όλες τις πτυχές του μεγάλου αυτού θέματος και κυρίως για την προοπτική του.

 Η δημιουργία του πρώτου τμήματος του δικτύου αποχέτευσης

 

Τον Μάιο του 1989, επί Δημαρχίας Στέλιου Σολομωνίδη και Προέδρου της κοινότητας Γαλατά  Απόστολου Λέκκα, δημοπρατείται από την κρατική τότε Νομαρχία Πειραιά, ο κεντρικός αποχετευτικός αγωγός Πόρου Γαλατά και αναδεικνύεται ανάδοχος η εταιρία Α.Τ.Ε.  Ηρακλής Τσίπρας με έκπτωση 71%, υλοποιώντας  μελέτη του καθηγητού του Πολυτεχνείου κου Κόμη, που εκπονήθηκε τον Οκτώβριο του 1980.

Αυτό ήταν το πρώτο μόνο μέρος μίας σειράς έργων που έπρεπε να γίνουν αργότερα (όπως  εσωτερικά δίκτυα Πέρλιας-Συνοικισμού, Ασκελίου, Νεωρίου, Γαλατά, Σφαιρίας, η κατασκευή εργοστασίου               επεξεργασίας λυμάτων), για την πλήρη ανάπτυξη και λειτουργία του έργου.

Το 1991 που αναλαμβάνω δήμαρχος Πόρου είχε ολοκληρωθεί το τμήμα της εργολαβίας των αγωγών , το οποίο αφορούσε την περιοχή Γαλατά καθώς και ένα τμήμα του Πόρου.  Λόγω  αδυναμίας ελέγχου και  πιστοποίησης της καλής λειτουργίας του έργου, αφού αυτό αποτελούσε ένα μόνο μέρος του ολικού  σχεδιασμού, αυτό δεν παρελήφθη ποτέ από τον Δήμο Πόρου αλλά μόνο από την  Νομαρχία    Πειραιά στις 23/10/1995.

Η κατασκευή του εργοστασίου επεξεργασίας λυμάτων (ΒΙΟ.ΚΑ.)

 

Μετά από γόνιμες προσπάθειες του Δήμου Πόρου για την  παραχώρηση Δημόσιας περιουσίας  20  στρεμμάτων στη θέση «Ντάνα» , την υποβολή της απαραίτητης μελέτης και των επί μέρους  αδειοδοτήσεων, εκδόθηκε στις 10-12-1997 η κοινή απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ- ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΏΝ – ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ  έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τις εγκαταστάσεις της κεντρικής μονάδας βιολογικού καθαρισμού (ΒΙΟ.ΚΑ.).

 

Στην εγκατάσταση θα οδηγούντο τα λύματα του Δήμου Πόρου και της Κοινότητας (τότε)  Γαλατά καθώς και τα υγρά απόβλητα των βιοτεχνικών μονάδων/βιομηχανιών της περιοχής που είναι ομοειδή ως προς την σύστασή τους με τα αστικά λύματα.  Το έργο εντάχθηκε στο Β΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.

 

Την 27η Αυγούστου 1999 υπεγράφη εργολαβική σύμβαση με την εταιρεία «CONSUS ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ» για την πλήρη μελέτη, κατασκευή και δοκιμαστική λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων των Δήμων Πόρου-Γαλατά.  Την κατασκευή και την επίβλεψη του έργου αναλαμβάνουν οι τεχνικές   υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής και η ΤΥΔΚ  (Τεχνικές Υπηρεσίες Δήμων και Κοινοτήτων) Πειραιά.

 

Το εργοστάσιο βιολογικού καθαρισμού παρελήφθη στις 14/04/2006 από τους μηχανικούς της   Περιφέρειας και στις  10.11.2006 η παραλαβή του έργου εγκρίθηκε και από το Δημοτικό Συμβούλιο  του Δήμου Πόρου αφού     προηγήθηκε γνωμοδότηση επιπλέον κλιμακίου μηχανικών που είχε   ορίσει ο Δήμος.  Το 2008, επί δημαρχίας Δημήτρη Στρατηγού, το  εργοστάσιο βιολογικής επεξεργασίας  λυμάτων άρχισε να λειτουργεί με λύματα  χωρίς  πρόβλημα.

 

Επέκταση των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης

Το 2000 ο Δήμος Πόρου συνάπτει σύμβαση για την εκπόνηση μελέτης των εσωτερικών δικτύων  αποχέτευσης του Πόρου (Νεωρίου, Πέρλιας-Συνοικισμού, Ασκελίου) καθώς και την πραγματοποίηση  ελέγχου του κεντρικού αγωγού που είχε κατασκευαστεί από 10ετίας με την αρχική εργολαβία του 1989.

Κατά την παράδοση της μελέτης των εσωτερικών δικτύων οι μελετητές εκτίμησαν  και έγινε αποδεκτό από τις τεχνικές υπηρεσίες της Νομαρχίας Πειραιά, ότι το παλαιό κεντρικό δίκτυο (Πόρου – Γαλατά) ήταν  τεχνικά ορθότερο και οικονομικότερο να αντικατασταθεί αντί να επισκευαστεί.    Τεκμηρίωσαν την άποψή τους υποστηρίζοντας ότι παρόμοια έργα πλέον κατασκευάζονταν  με σύγχρονα υλικά που δεν υπήρχαν την προηγούμενη δεκαετία  (φρεάτια, σωλήνες  πολυαιθυλενίου κλπ) που διασφαλίζουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και καλύτερη στεγανότητα. Παράλληλα και ο Δήμος Τροιζήνας  αντικαθιστά το παλαιό αποχετευτικό δίκτυο  που δημοπρατήθηκε το 1989, με νέο έργο για τους ίδιους  ακριβώς λόγους.  Το παραπάνω αποχετευτικό έργο εντάχθηκε στο Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης  το 2004 και   υλοποιήθηκε από τις τεχνικές υπηρεσίες της Νομαρχίας Πειραιά και την ΤΥΔΚ.

Μετά τον έλεγχο και την πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης του έργου από τις ανωτέρω υπηρεσίες,    αυτό παρελήφθη το 2008.

Έναρξη συνολικής λειτουργίας

Δύο χρόνια μετά την λήξη της δημαρχιακής μου θητείας, το 2008 ξεκινά η λειτουργία του συστήματος που εξυπηρετεί τον Πόρο και τον Γαλατά.  Ένα αντικειμενικά δύσκολο εγχείρημα, αφού μόνο το  αποχετευτικό του Πόρου περιλαμβάνει έξι αντλιοστάσια με τρεις αντλίες το κάθε ένα, αυτοματισμούς, γεννήτριες για κάθε αντλιοστάσιο και αρκετά χιλιόμετρα   δικτύου που βρίσκεται μέσα σε διαβρωτικό   περιβάλλον και σχεδόν πάντα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Η δε επεξεργασία των λυμάτων   γίνεται σε ένα πολυσύνθετο εργοστάσιο με υψηλές απαιτήσεις για την διασφάλισης της καλής  λειτουργίας του, τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε  τεχνογνωσία.

Στο σημείο αυτό πρέπει να γίνει  σαφές ότι τα έργα αποχέτευσης – ΒΙΟΚΑ δεν είναι στατικά αλλά    συνεχώς εξελίσσονται, βελτιώνονται και επεκτείνονται. Ξεκινούν την λειτουργίας τους έχοντας        εξασφαλίσει τις min απαραίτητες υποδομές και ποσότητες λυμάτων προκειμένου να αντιμετωπιστεί άμεσα η ρύπανση του περιβάλλοντος και να διασφαλιστεί  η προστασία της δημόσιας υγείας.  Τα έργα αυτά συνεχώς βελτιώνονται ακολουθώντας την ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και την ανάγκη για καλύτερη διαχείριση των φυσικών πόρων.  Για παράδειγμα το εργοστάσιο του ΒΙΟΚΑ του Πόρου πρέπει να συμπληρώσει τον εξοπλισμό του ώστε να μπορεί να εκτελεί τριτοβάθμια  επεξεργασία των λυμάτων ,όπου θεωρητικά το νερό που θα προκύψει θα είναι πόσιμο και σίγουρα   κατάλληλο για την άρδευση φυτών και δένδρων.

Επίσης πρέπει να προβλεφθούν διάφορες επεκτάσεις του δικτύου σε νέες περιοχές π.χ. Μπούγια, Πλάκα , να γίνουν νέες συνδέσεις στις περιοχές όπου εξυπηρετεί το υπάρχον δίκτυο, καθώς και να   βελτιωθεί το πεπαλαιωμένο δίκτυο στο εσωτερικό της Σφαιρίας.   Ανεξάρτητα όμως από όλα αυτά, για να μην υποβαθμιστεί και καταστεί προβληματική η λειτουργία του σύνθετου αυτού έργου, απαιτείται συστηματική συντήρηση και έγκαιρη αποκατάσταση οιασδήποτε βλάβης.

Στο Δήμο μας, λόγω έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού η λειτουργία, συντήρησή του και  η αποκατάσταση τυχόν αστοχιών ανατίθενται από τον Δήμο σε ιδιώτη εργολάβο μέχρι το καλοκαίρι του 2011.   Κατά την λειτουργία του τα τρία πρώτα χρόνια δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα. Αναδείχθηκε όμως η ανάγκη βελτίωσης του συστήματος απόσμησης  καθώς και η αντιμετώπιση    προβλημάτων που  κυρίως οφείλονται  στο παλαιό  σύστημα αποχέτευσης του εσωτερικού οικισμού της Σφαιρίας.    Το σύστημα    αυτό, το οποίο αποτελείται στο μεγαλύτερο μέρος του από παλαιούς τσιμεντοσωλήνες και πλακοσκεπείς αγωγούς , μαζί με τα λύματα μεταφέρει και  όμβρια ύδατα (παντορροϊκό)  και φερτά υλικά (κυρίως πέτρες και μπάζια) στο κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο.

Αυτό είναι ένα θέμα  που έπρεπε να είχε περιοριστεί με μικρά τεχνικά έργα (π.χ. φρεάτια κ.λ.π.) και  κατόπιν να είχε αντιμετωπιστεί με την δημιουργία νέου αποχετευτικού δικτύου στο εσωτερικό του         οικισμού. Σημαντικό πρόβλημα επίσης δημιουργείται από την έλλειψη λιποσυλλεκτών και την  απευθείας σύνδεση του δικτύου με βόθρους.

Σαφή εικόνα όμως θα αποκομίσετε από το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης  που έγινε το 2011, από μηχανικούς του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου που διορίστηκαν από το δικαστήριο , κατόπιν         προσφυγής του κου Νίκα και το οποίο παρατίθεται παρακάτω όπως ακριβώς παραδόθηκε στις   δικαστικές αρχές.

Έκθεση δικαστικής πραγματογνωμοσύνης 29/03/2011

Η σημερινή κατάσταση

 

Μετά το καλοκαίρι του 2011, σταδιακά και λόγω κυρίως των ανωτέρω προβλημάτων, αλλά και της έλλειψης της συστηματικής συντήρησης που είναι προαπαιτούμενο για την καλή λειτουργία, το έργο  καθίσταται ολοένα και περισσότερο προβληματικό, παρουσιάζοντας συχνές και σοβαρές βλάβες.

 

Η έλλειψη σωστού προγραμματισμού συντήρησης οφείλεται κυρίως σε οικονομικούς λόγους (το κόστος συνήθους συντήρησης για την πληρωμή του απαραίτητου εξειδικευμένου προσωπικού και την εκτέλεση προληπτικών εργασιών και αντικαταστάσεων φθαρμένων εξαρτημάτων, υπολογίζεται σε άνω των 150.000 € ετησίως, συν  το κόστος λειτουργίας ρεύμα κ.λ.π.). Την ίδια χρονική περίοδο η   κρατική επιχορήγηση   μειώθηκε σε πολύ μεγάλο ποσοστό, και δυσκόλεψαν οι διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού από τους Δήμους.

 

Το 2012 στον προϋπολογισμό και στο τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας εντάχθηκαν δύο έργα για τον ΒΙΟ.ΚΑ. του Πόρου  το ένα ποσού 290.000 € που αφορούσε εργολαβία άμεσων επισκευών και το δεύτερο ποσού 610.000 € για νέα έργα  και βελτιώσεις τόσο στο δίκτυο αποχέτευσης όσο και στο      εργοστάσιο.

 

Η πρώτη εργολαβία που προκηρύχτηκε την Άνοιξη του 2012 και έπρεπε να γίνει άμεσα, κατέληξε να  αρχίσει να υλοποιείται  σήμερα  το 2014 με μειωμένο προϋπολογισμό σε 240.000 € λόγω διαφόρων  διαδικαστικών προβλημάτων που οφείλονται κυρίως στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

 

Τα έργα σήμερα έχουν ξεκινήσει αλλά όπως είναι φυσικό τα προβλήματα από τότε έχουν  πολλαπλασιαστεί.

 

 

Η δε δεύτερη των 610.000 € ουσιαστικά έχει ακυρωθεί αφού αναμένεται νέα μελέτη που θα   προσδιορίσει και το τελικό ποσό που θα χρειαστεί.

 

Στην περιπλοκή του προβλήματος και στην στέρηση ουσιαστικών και άμεσων λύσεων συνετέλεσε      επίσης η  αναγωγή του ζωτικού αυτού θέματος για τον Πόρο, σε κορυφαίο σημείο πολιτικής               αντιπαράθεσης, η οποία είχε σαν αποτέλεσμα την αδικαιολόγητη και ζημιογόνα  καθυστέρηση  και την ανεπίτρεπτα διογκωμένη, σε σχέση με την πραγματικότητα, δυσφήμιση του νησιού μας.

 

Είναι το μέγεθος του εργοστασίου και του δικτύου αποχέτευσης

πολύ μεγαλύτερο από όσο χρειάζεται για την εξυπηρέτηση του Πόρου – Γαλατά;                                     

Είναι  δηλαδή αυτό που ονομάζεται «υπερδιαστασιολογημένο» ;

 

 

Συχνά και συστηματικά προβάλλεται ότι ο βιολογικός Πόρου –Γαλατά είναι υπερδιαστασιολογημένος (δηλαδή πολύ μεγαλύτερος από ότι απαιτείτο) καθότι αφορά την εξυπηρέτηση 35.000 ατόμων ενώ η      απογραφή του μονίμου πληθυσμού είναι 6.500 άτομα.

 

Προσοχή όμως όταν στις μελέτες των ΒΙΟΚΑ αναφέρεται «πληθυσμός» ή «άτομα», αυτό δεν έχει      καμία σχέση με τον  απογραφικό πληθυσμό αλλά με την ποσότητα των λυμάτων τα οποία   διοχετεύονται στο δίκτυο , για αυτό και αποκαλείται «ισοδύναμος πληθυσμός» ή «άτομα». Δηλαδή στον «ισοδύναμο  πληθυσμό» το «άτομο» είναι μονάδα μέτρησης υγρού που καταλήγει στην  αποχέτευση.  Ένα «άτομο»   ισοδυναμεί με 125-150 λίτρα ημερησίως, όταν δε πρόκειται για              ξενοδοχείο, κάθε κλίνη θεωρείται ως δύο «άτομα».  Για παράδειγμα, εάν οι λάντζες κάποιων εστιατορίων διοχετεύσουν στην αποχέτευση 150 κυβικά νερού σε μία ημέρα αυτό ισοδυναμεί με περίπου 1.200 άτομα. Το ίδιο συμβαίνει και με   οτιδήποτε άλλο προκαλεί κατάληξη νερού στο   αποχετευτικό σύστημα, όπως είναι οι ποσότητες του   νερού της βροχής που καταλήγουν στην  αποχέτευση.

 

Επίσης τα εργοστάσια βιολογικής επεξεργασίας κατασκευάζονται για να καλύψουν την μέγιστη  ποσότητα λυμάτων, όπως για παράδειγμα σε ένα τουριστικό μέρος σαν το δικό μας συμβαίνει τον    Δεκαπενταύγουστο.  Αξίζει να υπολογιστεί πόσα άτομα έχει και εξυπηρετεί η περιοχή Πόρου  – Γαλατά  μόνιμα ή διερχόμενα στις 15 Αυγούστου και να προσθέσει την επιβάρυνση που έχει το σύστημα από άλλες αιτίες.   Τότε θα γίνει αντιληπτό ότι το μέγεθος  που έχει προβλεφθεί δεν είναι καθόλου  υπερβολικό.

 

Τέλος η κατασκευή των βιολογικών γίνεται υπολογίζοντας την αύξηση του «ισοδυνάμου πληθυσμού» σε βάθος χρόνου 40 ετών, όπου εκεί λαμβάνονται υπ όψη οι τυχόν επεκτάσεις σχεδίου πόλεων,        μεταφορά λυμάτων με βυτία από άλλες περιοχές, καθώς και η αύξηση του πληθυσμού μονίμου ή     παραθεριστικού.

 

Απτή και αδιαμφισβήτητη απόδειξη ότι τα περί υπερδιαστασιολόγησης δεν είναι αληθή, αποτελούν οι  μελέτες  για τους βιολογικούς των Σπετσών και της Ύδρας που έγιναν πριν ένα χρόνο, όπου                  διαπιστώνεται:  Ύδρα+Σπέτσες   περίπου 6.000 μόνιμοι κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2011,   «ισοδύναμος πληθυσμός» για τους βιολογικούς 32.300 άτομα,  ενώ Πόρος – Γαλατάς με  6.500             μόνιμους κατοίκους  στην  απογραφή του 2011, «ισοδύναμος πληθυσμός» 35.000 άτομα.

 

 

Τελικά όλοι οι βιολογικοί στην Ελλάδα είναι υπερδιαστασιολογημένοι

 ή ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΩΣΤΟ;

 

 

Το Αύριο του ΒΙΟΚΑ

 

Στην τελευταία σύσκεψη που έγινε στην Αντιπεριφέρεια Νήσων, στην οποία μεταξύ άλλων   παρευρίσκοντο ο Δήμαρχος και ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας του Δήμου Πόρου, ο γενικός Διευθυντής των  τεχνικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής, ανέλαβε την δέσμευση με την  σύμφωνη γνώμη του Αντιπεριφερειάρχη, να αναλάβει η Περιφέρεια άμεσα την σύνταξη μελέτης    αποκατάστασης των βλαβών ώστε να εξασφαλιστεί το συντομότερο δυνατόν η καλή λειτουργία του βιολογικού.  Επίσης δεσμεύτηκε η Περιφέρεια να αναλάβει την χρηματοδότηση του έργου.

Τα παραπάνω  επικυρώθηκαν αργότερα και με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του Πόρου.

 

Παρόμοιο έργο ύψους 2.000.000 € έχει εγκριθεί από την Περιφέρεια να εκτελεστεί και για τον ΒΙΟ.ΚΑ.  και το αποχετευτικό σύστημα των Μεθάνων .

 

· Σήμερα λοιπόν ξεκίνησε και βρίσκεται σε εξέλιξη η αρχική εργολαβία των 240.000 € (που έπρεπε να είχε ξεκινήσει το 2012) που αφορά βιντεοσκόπηση-έλεγχο του δικτύου και εργασίες επειγούσης φύσεως.  Το επόμενο προγραμματισμένο βήμα θα είναι η δημοπράτηση του έργου που θα προκύψει από τη μελέτη που ήδη συντάσσεται από τις τεχνικές υπηρεσίες της                      Περιφέρειας.

 

· Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω έργων που θα οδηγήσουν σε αποκατάσταση της σωστής   λειτουργίας του ΒΙΟ.ΚΑ. απαιτείται συστηματική συντήρηση με εξειδικευμένο συνεργείο και    προσωπικό, το οποίο θα έχει την ευθύνη της  καλής  λειτουργίας  (όπως προβλέπεται και στην ισχύουσα νομοθεσία) σε καθημερινή βάση.

 

· Σημαντικό θέμα είναι η διαχείριση του οικονομικού σκέλους που αφορά το ΒΙΟ.ΚΑ. προκειμένου θα διασφαλιστούν τα απαραίτητα ποσά για την κάλυψη των εξόδων για την παραπάνω         αναγκαία συντήρηση.

 

· Επόμενο βήμα θα πρέπει να είναι η σύνταξη μελέτης και η κατασκευή αποχετευτικού συστήματος στο εσωτερικό του οικισμού της Σφαιρίας  (Άγιο Γιώργη, Μπρίνια, Ρολόϊ κ.λ.π.) αφήνοντας το   παλαιό παντορροϊκό δίκτυο μόνο για τα όμβρια ύδατα.  Η χρηματοδότηση του έργου αυτού πρέπει να ενταχθεί σε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα.

 

· Στο ενδιάμεσο θα πρέπει να μειωθούν όσο το δυνατό περισσότερο  οι αρνητικές επιπτώσεις του  παλαιού εσωτερικού αποχετευτικού δικτύου της Σφαιρίας στο κεντρικό σύστημα                      αποχέτευσης. Αυτό μπορεί να γίνει π.χ. με φρεάτια που θα συγκρατούν τα φερτά υλικά, με   εντοπισμό και φραγή των σημείων που εισέρχονται  όμβρια  ύδατα στο κεντρικό αποχετευτικό σύστημα, με την τοποθέτηση λιποσυλλεκτών κλπ.

 

· Τέλος, η Περιφέρεια Αττικής θα πρέπει για τέτοιας μορφής και μεγέθους σημαντικά  περιβαλλοντικά έργα όπως είναι ο ΒΙΟ.ΚΑ. Πόρου-Γαλατά, Μεθάνων και αυτών που θα               δημιουργηθούν σε Ύδρα, Σπέτσες και Αίγινα, να προβλέψει στον ετήσιο προϋπολογισμό της έργα  συντήρησης,  όπως ακριβώς προβλέπει ήδη για τα έργα της επαρχιακής οδοποιίας κ.α.    Έτσι θα δημιουργηθούν οικονομίες κλίμακος  και θα διασφαλιστεί η καλή λειτουργία όλων των  βιολογικών του Σαρωνικού, που εκ των πραγμάτων οι μικροί δήμοι μόνοι τους αδυνατούν να το πετύχουν.  Το παραπάνω θέμα έχω εισηγηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο και έχει γίνει  αποδεκτό από το σύνολο των συνδυασμών του Περιφερειακού Συμβουλίου.

 

           

 

 

            Αγαπητοί συμπολίτες, με πολλή δουλειά και υπευθυνότητα είμαι βέβαιος ότι το μεγάλο αυτό  περιβαλλοντικό έργο, για το οποίο είμαστε πρωτοπόροι και υπερήφανοι, θα λειτουργήσει όπως   είχαμε οραματιστεί.  Θα διασφαλίσει την προστασία του περιβάλλοντος, τους κανόνες υγιεινής  και θα επιδράσει με θετικό πρόσημο στην τουριστική οικονομία του νησιού μας.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Σπύρος Σπυρίδων

Κοινοποιήστε
Προσφατα Αρθρα
23 Sep 2023

Η Αυτοδιοίκηση της ΕΕ συζητά για το Προσφυγικό

Στη ραγδαία εξέλιξη του προσφυγικού, του μεγαλύτερου ίσως θέματος που απασχολεί την Ευρώπη, αφιέρωσε ολόκληρη σχεδόν την συνεδρίαση της 14ης Σεπτεμβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών. Η κύρια συζήτηση αφορούσε τον ρόλο των Περιφερειών και των Τοπικών Αυτοδιοικήσεων σε σχέση με την πολιτική της ΕΕ και των κρατών μελών για το προσφυγικό. Από την εις […]

23 Sep 2023

Υδροπλάνα στον Σαρωνικό γιατί όχι;

    Εδώ και αρκετό καιρό, έχουμε επισημάνει την ανάγκη της δημιουργίας υδατοδρομίων στον Σαρωνικό. Χωρίς αμφιβολία, η απουσία των υδροπλάνων στερεί από τα νησιά της περιοχής του Σαρωνικού έναν σημαντικό παράγοντα, ο οποίος θα βοηθήσει στην περαιτέρω ανάπτυξή τους και θα συμβάλει αποφασιστικά στην ακόμη πιο δυναμική σύνδεσή τους με τον Πειραιά αλλά και […]

Situs Slot Situs Slot RTP LIVE Situs Slot RTP LIVE Situs Slot RTP LIVE Gacor88 RTP LIVE gacor88 slot gacor gacor77 situs slot rtp slot Gacor88 Rtp Slot situs slot situs slot slot gacor rtp slot Situs Slot

 

 

?> ?>