27 Nov 2022

ΝΕΑ

29 Αυγ 2013

Παρέμβαση του κ. Σπ, Σπυρίδων, Περιφερειακού Συμβούλου Αττικής (ΕτΠ, ΕΛΚ) στη διάσκεψη της επιτροπής COTER, στην Δουνκέρκη, στις 11-12 Ιουλίου 2013 με θέμα ” Η συμβολή των ευρωπαϊκών λιμένων στην εφαρμογή της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Κοινοποιήστε

“Από  την προσέγγιση των στόχων του 2020 αναμένουμε να αναδυθεί μια Ευρώπη με ισχυρή οικονομία, ανταγωνιστική στο απαιτητικό παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον, με κύριο χαρακτηριστικό τη συνοχή, που θα προκύψει από τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ελαχιστοποίηση της ανεργίας.

Στην επίτευξη αυτού του στόχου, σημαντικό ρόλο θα παίξει ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός αποτελεσματικού δικτύου συνδυασμένων μεταφορών που θα διευκολύνει τη μετακίνηση αγαθών και ανθρώπων με μειωμένο κόστος, με υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών, που θα στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ε.Ε. μέσα από διαδικασίες που ο σεβασμός στο περιβάλλον θα αποτελεί προϋπόθεση.

Κυρίαρχο ρόλο σ’ αυτό το απαιτητικό μοντέλο παίζουν οι θαλάσσιες μεταφορές και τα λιμάνια της Ευρώπης.  Ιδιαίτερα για τη μεταφορά αγαθών.

Και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά σε μια Ε.Ε. που έχει στους κόλπους της 22 ναυτικά κράτη, 70.000 km ακτογραμμή και 1.200 λιμένες που προσφέρουν 1.500.0000  άμεσες θέσεις εργασίας  και άλλες τόσες έμμεσες.

Σημαντικό  επίσης θέμα αποτελεί η  αναμενόμενη ραγδαία  αύξηση μεταφοράς φορτίων μέσω των λιμανιών της Ε.Ε. η οποία έως το 2030 θα  ανέλθει στο 50%.

Είναι λοιπόν απαραίτητο να σχεδιάσουμε άμεσα τη νέα πολιτική λιμένων στην Ε.Ε. αφού αυτοί αποτελούν έναν δυναμικά εξελισσόμενο ζωτικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα και την μεγέθυνση οικονομίας της Ευρώπης, τη δραστική αύξηση νέων θέσεων εργασίας , καθώς και την προσέλκυσης επενδύσεων.

Ήδη από το Μάιο του 2013, ανακοινώθηκε η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την αναβάθμιση 319 μεγάλων λιμένων, 83 εκ των οποίων, θα αποτελέσουν τον κεντρικό πυρήνα.

Η ένταξη των λιμένων αυτών μέσα στο νέο σύστημα συνδυασμένων μεταφορών που σχεδιάζεται, θα αποτελέσει τη κινητήριο δύναμη στις μεταφορές για την Ε.Ε.

Η δική μας σύνοδος όμως με τη βοήθεια των τριών διακεκριμένων ομιλητών, θα εξετάσει κυρίως από περιβαλλοντική άποψη τη συνεισφορά των ευρωπαϊκών λιμένων στην υλοποίηση της στρατηγικής 2020.

Ήδη από τις αρχές του 1990  έχει συνδεθεί η οικονομική ολοκλήρωση στην Ε.Ε. με τη βιώσιμη ανάπτυξη.  Αυτή η πολιτική άποψη έρχεται έντονα τώρα στο φώς της επικαιρότητας μετά  τις προβλέψεις για μεγέθυνση της οικονομικής δραστηριότητας  και της σημασίας των λιμανιών.

Οι θετικές επιπτώσεις που θα προκαλέσουν οι αυξανόμενες θαλάσσιες μεταφορές για την Ευρώπη, μέσα από ένα καλά σχεδιασμένο δίκτυο συνδυασμένων μεταφορών, είναι δεδομένες.

Η μείωση που αναμένεται από την αποσυμφόρηση της οδικής κυκλοφορίας από τα βαρέα οχήματα, θα συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα και θα απομακρύνει τον κίνδυνο της αύξησης της θερμοκρασίας που έχει ως επακόλουθο την απειλή από τα καταστροφικά φαινόμενα που συνοδεύουν την κλιματική αλλαγή.

Από την άλλη πλευρά όμως, αν δεν ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα, θα υποστούμε τις αρνητικές επιπτώσεις από την αύξηση αυτής της δραστηριότητας όπως είναι :

Η αλλοίωση και η βιομηχανοποίηση  παράκτιων  περιοχών,   ο κίνδυνος της μόλυνσης από κάθε μορφής αποβλήτων των πλοίων, η ρύπανση του αέρα από την πιθανή κακή ποιότητα των καυσίμων ή την μεταφερόμενη σκόνη, η αύξηση του θορύβου και η επιβάρυνση από την κυκλοφορία βαρέων οχημάτων  στις γύρω κατοικημένες περιοχές, είναι μερικές από τις αρνητικές επιπτώσεις που θα προέλθουν από την αύξηση της κίνησης στα λιμάνια, αν δεν μπουν  αυστηροί  κανόνες και εφαρμοστούν κατάλληλα μέτρα.

Κλείνοντας την μικρή αυτή εισαγωγή, επιτρέψτε μου μία σύντομη αναφορά  στη πόλη από την οποία προέρχομαι, τον Πειραιά, που είναι και  το μεγαλύτερο λιμάνι της Ελλάδος.

Το λιμάνι του Πειραιά κατέχει τη 10η  θέση σε ευρωπαϊκό επίπεδο στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων.

Τη 10η επίσης θέση σε σχέση με τη διακίνηση οχημάτων.

Την  5η θέση πανευρωπαϊκά  στην θαλάσσια κρουαζιέρα και την 1η  θέση στην διακίνηση επιβατών μέσω της ακτοπλοΐας και του πορθμείου. Με ετήσια διακίνηση 18.000.000 επιβατών Εφαρμόζει δε, μια πρωτοποριακή  πολιτική περιβαλλοντικής διαχείρισης, που έχει πιστοποιηθεί  από τα LLOYDS στα πλαίσια της πιστοποίησης ECOPORT.

Το σημαντικότερο όμως  χαρακτηριστικό του είναι ότι αποτελεί το πρώτο ευρωπαϊκό λιμάνι κατά την είσοδο πλοίων στη Μεσόγειο από τη Ν.Α. Ασία, καθώς και ιδανική θέση για την εξυπηρέτηση των ροών προς τον Εύξεινο Πόντο.

Μετά δε την πρόσφατη ολοκλήρωση της σιδηροδρομικής σύνδεσης του λιμανιού, αναμένεται να παίξει πρωτεύοντα ρόλο στο νέο δίκτυο συνδυασμένων μεταφορών της Ευρωπαϊκής  Ένωσης, ως νότια πύλη της, συμβάλλοντας σημαντικά στη μείωση του κόστους καυσίμων και ημερών μεταφοράς.

Το λιμάνι όμως του Πειραιά, όπως και τα περισσότερα λιμάνια της Ευρώπης αναπτύχθηκαν ταυτόχρονα με τις πόλεις και οι πόλεις με την σειρά τους ανεπτύχθησαν λόγω της ύπαρξης των λιμανιών. Έτσι ο πολεοδομικός ιστός της πόλης του Πειραιά αγκαλιάζει στην κυριολεξία το λιμάνι. Αυτό έχει ως συνέπεια σήμερα να αλληλοεξαρτώνται ως προς την ανάπτυξή τους και να ανταγωνίζονται για ζωτικό χώρο στη θάλασσα και στην ξηρά.

Πολλά θα μπορούσαμε να αναφέρουμε για τις θετικές και αρνητικές αλληλοεπιδράσεις της πόλης και του λιμανιού. Εκείνο όμως που πρέπει να μας απασχολήσει είναι οι δράσεις και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να εξασφαλίσουμε την παράλληλη ανάπτυξη και την αρμονική συνύπαρξη των δύο ζωτικών χώρων. Της πόλης και του λιμανιού.

Και μία βασική προϋπόθεση που θα βοηθήσει στην ισόρροπη ανάπτυξη της πόλης και του λιμανιού είναι το μοντέλο διοίκησης του λιμένα. Όπου θεωρώ ότι η πόλη πρέπει να αποτελεί έναν από τους βασικούς μετόχους της εταιρίας ή δομής που το διαχειρίζεται.”

 

Κοινοποιήστε
Προσφατα Αρθρα
27 Nov 2022

Ημερίδα για την Μετανάστευση στην Αίγινα

Τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών για την Μετανάστευση, παρουσίασε ο κ. Σπύρος Σπυρίδων (EPP/CoR) στην ημερίδα που οργάνωσαν οι Ενώσεις Δήμων & Δημάρχων Αττικής, στο νησί της Αίγινας. Στην ομιλία του ο κ. Σπυρίδων αναφέρθηκε στις διαστάσεις που έχει πάρει η ανθρωπιστική αυτή κρίση, ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες. Στην συνέχεια ανέδειξε τον ουσιώδη […]

27 Nov 2022

Με την αντιπεριφερειάρχη Νήσων Αττικής, Β. Μπόγρη, συναντήθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ, Σ. Σπυρίδων

Σημαντική και εποικοδομητική συνάντηση είχε την Τρίτη (21/1) ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ( ΕΕΤΑΑ) κ. Σπύρος Σπυρίδων και η Αντιπεριφερειάρχης Νήσων Αττικής κ. Βασιλική Μπόγρη.   Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητες της ΕΕΤΑΑ και αφορούν την Νησιωτική γεωγραφική Ενότητα της Αττικής.   Ιδιαίτερη αναφορά […]

Slot Gacor Slot Gacor Slot Deposit Pulsa Slot Online Situs Slot Slot Gacor Slot Tergacor Slot Terpercaya Slot Deposit Pulsa Slot Hoki Situs Slot Slot Deposit Pulsa Slot Online Slot Gacor Slot Terpercaya RTP LIVE Slot Tergacor Slot gacor Slot Pulsa Situs Slot Slot Terpercaya Slot Deposit Pulsa Slot Tergacor Slot Online RTP LIVE Slot Hoki Slot Terbaru Situs Slot RTP LIVE Slot Resmi slot deposit pulsa Slot Deposit pulsa tanpa potongan Slot Resmi Gacor88 slot gacor slot gacor RTP LIVE gacor88 slot gacor gacor77 situs slot rtp slot Slot deposit pulsa Slot Terpercaya Slot Hoki Slot Terbaru Slot Terbaru Slot Resmi Slot Gacor Gacor88 Slot Hoki Slot Resmi Rtp Slot Slot Hoki Slot Terpercaya Slot Terbaru Slot Deposit Pulsa Slot gacor situs slot Slot Deposit pulsa Slot gacor Slot Hoki Slot Deposit pulsa situs slot slot gacor rtp slot slot gacor slot terbaru slot hoki Slot Deposit Pulsa Situs Slot slot gacor Slot hoki Slot terbaru