?> Σ. Σπυρίδων "Το πρώτο μεγάλο βήμα για την ψηφιακη εξυπηρέτηση του πολίτη ξεκίνησε στην Αυτοδιοίκηση" - New
23 Sep 2023

ΝΕΑ

31 Μαρ 2022

Σ. Σπυρίδων “Το πρώτο μεγάλο βήμα για την ψηφιακη εξυπηρέτηση του πολίτη ξεκίνησε στην Αυτοδιοίκηση”

Κοινοποιήστε

Ένα φιλόδοξο έργο που αποτελεί το πρώτο μεγάλο βήμα στον ψηφιακό μετασχηματισμό των Δήμων και των Περιφερειών της χώρας, παρουσιάσαμε στην ημερίδα της ΕΕΤΑΑ που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022.

Στόχοι του, η μείωση – ιδανικά η εξάλειψη – της γραφειοκρατίας, η άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη χωρίς να είναι αναγκαία η φυσική του παρουσία, η εξοικονόμηση οικονομικών και ανθρώπινων πόρων.

Συγχαρητήρια στο στελεχιακό δυναμικό της ΕΕΤΑΑ και σε όλους όσους εμπλέκονται στην υλοποίηση αυτού του έργου «σημαία» για την ελληνική Αυτοδιοίκηση.

#eetaa #ypes #perifereia_attikis #enpe #kede

Ακολουθεί ο χαιρετισμός μου στην ημερίδα:

Κύριοι Υπουργοί,

Αγαπητοί Περιφερειάρχες, Δήμαρχοι και εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης,

Σας καλωσορίζω στην παρουσίαση ενός πολύ σημαντικού για την Αυτοδιοίκηση και τον πολίτη, έργου, που αποτελεί ένα  μεγάλο πρώτο βήμα στον ψηφιακό μετασχηματισμό των Δήμων και των Περιφερειών.

Κυρίες και κύριοι,

Είναι πιστεύω, κοινά αποδεκτό από τους πολίτες, ότι παρά τις δυσμενείς συγκυρίες των τελευταίων ετών και τις  επιπτώσεις τους στην καθημερινότητά μας, ιδίως σε ότι αφορά στην διεκπεραίωση υποθέσεων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, πολλά από τα προβλήματα που ταλανίζουν διαχρονικά τον πολίτη, έχουν βρει τη λύση τους μέσα από την αλματώδη πρόοδο που επιτεύχθηκε στον ψηφιακό μετασχηματισμό της  Δημόσιας Διοίκησης.

Το έργο που σήμερα τα αρμόδια στελέχη και οι επιστημονικοί συνεργάτες της ΕΕΤΑΑ θα σας παρουσιάσουν τους στόχους, το περιεχόμενο, καθώς και τα παραδοτέα της 1ης δράσης, αποτελεί, τηρουμένων των αναλογιών, μια αντίστοιχη με το Δημόσιο προσπάθεια ψηφιακής μετάβασης της Αυτοδιοίκησης. Ενός θεσμού που ο πολίτης στατιστικά απευθύνεται στο 60% των περιπτώσεων όταν για διάφορους λόγους πρέπει να συνδιαλλαγεί με θεσμούς δημόσιου χαρακτήρα.

Για τη συντομία του χρόνου θα αναφερθώ επιγραμματικά στην ανάλυση της 1ης δράσης του έργου, αφού  σε λίγο θα αναπτυχθεί διεξοδικά και θα κλείσω με την παράθεση μερικών, ίσως χρήσιμων σκέψεων, καθώς και με προτάσεις για τα επόμενα βήματα.

Το έργο λοιπόν με τίτλο « Αναδιάρθρωση και διοικητική μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β΄ βαθμού έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα».

Αποτελείται δε από 3 δράσεις:

Για την 1η δράση, τα αποτελέσματα της οποίας σήμερα παρουσιάζουμε, Το ΥΠΕΣ, η ΚΕΔΕ και η ΕΝΠΕ επέλεξαν την ΕΕΤΑΑ ως φορέα υλοποίησης.

Η οποία αξιοποιώντας το έμπειρο επιστημονικό της προσωπικό, τους πανεπιστημιακούς εμπειρογνώμονες,  την πολύ καλή συνεργασία με 12 Δήμους και 3 περιφέρειες πιλότους, την ενεργό συμμετοχή 2000 περίπου υπαλλήλων Δήμων και Περιφερειών, και φυσικά την πολύτιμη συμβολή της αναδόχου εταιρείας έχει:

  • Αποτυπώσει 669 διαδικασίες Δήμων και 684 διαδικασίες Περιφερειών.
  • Με την βοήθεια ειδικού λογισμικού έχει μοντελοποιήσει τις διαδικασίες αυτές και αφού τις αξιολόγησε τις κατηγοριοποίησε σε 3 κατηγορίες και

3) Προχώρησε σε απλούστευσή τους (όπου ήταν δυνατό) προτείνοντας τις αναγκαίες νομοθετικές τροποποιήσεις.

Τέλος εκπονήθηκαν οι προδιαγραφές για την ανάπτυξη ενός σύγχρονου και ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος που θα είναι κοινό για τους ΟΤΑ της χώρας και το οποίο θα υποστηρίζει το νέο μοντέλο λειτουργίας τους.

Στην 2η Δράση που θα ακολουθήσει προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο θα εκπονηθεί το κοινό πλέον για όλους τους ΟΤΑ πληροφορικό σύστημα και με την Δράση 3 θα επιμορφωθεί το προσωπικό τους.

Στόχος μας η μείωση – ιδανικά η εξάλειψη – της γραφειοκρατίας και η άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη χωρίς να απαιτείται στις περισσότερες περιπτώσεις η φυσική του παρουσία για την διεκπεραίωση του αιτήματός του στον Δήμο ή στην Περιφέρεια,  καθώς και η εξοικονόμηση οικονομικών, και κυρίως ανθρώπινων πόρων που ασχολούνται με μηχανιστικές μορφές εργασίας  και η αξιοποίησή τους σε άλλους τομείς.

Κυρίες και κύριοι,

Αξίζει να αναφερθεί ότι τον τελευταίο καιρό όλο και πιο συχνά στο δημόσιο διάλογο ακούγεται ο όρος «Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση» και αναγνωρίζεται η αναγκαιότητα θεσμοθέτησης και εφαρμογής της προκειμένου να διασφαλιστεί αποτελεσματικότερα ο σχεδιασμός και η υλοποίηση Δημόσιων Πολιτικών.

Το πλαίσιο που σήμερα υφίσταται κατά την υλοποίηση των Δημόσιων Πολιτικών που απαιτούν  τη συμμετοχή περισσοτέρων του ενός διοικητικών επιπέδων, δεν μπορεί να χαρακτηρίζεται ως Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση, αλλά ως Πολυεπίπεδη Διοίκηση, η οποία τελικά ταλαιπωρεί τον πολίτη και δημιουργεί σύγχυση, κάνοντάς τον διαρκώς να αναζητά τον υπεύθυνο και τον αρμόδιο προκειμένου να διεκπεραιωθεί η υπόθεσή του.

Οι μέχρι τώρα προσπάθειες για δημιουργία Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης – κάτι που για πολλούς λόγους δεν είναι καθόλου εύκολο – αφορούν κυρίως στη σύσταση οργάνων διαβούλευσης και συνεργασίας, καθώς και στο νομικό προσδιορισμό αρμοδιοτήτων κάθε διοικητικού επιπέδου (της Δημόσιας Διοίκησης, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Περιφερειών και των Δήμων) χωρίς να έχουν προκύψει μέχρι σήμερα σημαντικά απτά αποτελέσματα για τον πολίτη.

Το έργο του οποίου σήμερα παρουσιάζεται η 1η δράση αποτελεί ένα πρώτο – πολύ σημαντικό θα μου επιτρέψετε να πω – βήμα προώθησης, μιας ουσιαστικής λειτουργικής μεταρρύθμισης της Δημόσιας Διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης, που είναι η Ψηφιακή Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση κατά Δημόσια Πολιτική.

Η οποία αποτελεί μια μορφή Διακυβέρνησης που διασφαλίζει σε κάθε δημόσια πολιτική την Διαλειτουργικότητα των 4 διοικητικών επιπέδων, με τρόπο ώστε να δημιουργεί μία εταιρική σχέση μεταξύ τους, όπως ακριβώς προτείνει και η Ε.τ.Π της Ε.Ε στον «Χάρτη για την Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση της Ευρώπης» (από το 2011).

Για δε την Ελληνική πραγματικότητα που χαρακτηρίζεται από έντονες ανισότητες των δυνατοτήτων των δήμων (ιδιαίτερα των μικρών νησιωτικών και ορεινών) η Ψηφιακή Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση, κατάλληλα εφαρμοζόμενη, θα αμβλύνει τις διαφορές και θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για ισόρροπη ανάπτυξη και συνοχή.

Κυρίες και κύριοι,

Η Ψηφιακή Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση αποτελεί τον καινοτόμο τρόπο συμπλήρωσης (όχι αντικατάστασης) της έννοιας «Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση» η οποία μπορεί να συμπληρωθεί και να επιταχυνθεί με την παράλληλη ανάπτυξη πολιτικών που σχετίζονται και με τις «Έξυπνες Πόλεις», και εντάσσονται στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Τέλος ως απαραίτητη προϋπόθεση των στρατηγικών επίτευξης της Ψηφιακής Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης θεωρούμε τη συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού όλων των επιπέδων διοίκησης.

Για το λόγο αυτό θα πρέπει να διευκολυνθεί η πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού ώστε να διασφαλίζεται η παρακολούθηση και η συντήρηση των καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων που θα προταθούν.

Κλείνοντας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για μια ακόμη φορά για την παρουσία,  να ευχαριστήσω τα στελέχη της ΕΕΤΑΑ και ιδιαίτερα τον κ. Γούπιο,   τους συνεργάτες μας,  και να ευχηθώ, το έργο αυτό που υλοποιείται προκειμένου να εξυπηρετεί τις σύγχρονες απαιτήσεις του πολίτη, να ολοκληρωθεί σύντομα και να ανταποκριθεί στις προσδοκίες όλων μας, επιβεβαιώνοντας τον αρχικό του χαρακτηρισμό ως έργο «σημαία» της Αυτοδιοίκησης.

 

Κοινοποιήστε
Προσφατα Αρθρα
23 Sep 2023

Πόσο δύσκολο είναι να συμπληρώσεις μια αίτηση σε προκήρυξη του ΑΣΕΠ;

  Η μακρόχρονη οικονομική κρίση η οποία με την σειρά της έχει γεννήσει στη χώρα μας την υψηλότερη ανεργία της Ευρωζώνης, ιδίως στους νέους, ταλανίζει για αρκετά χρόνια την ελληνική κοινωνία. Το φαινόμενο δε κάθε ελληνική οικογένεια να έχει πάνω από ένα μέλος της άνεργο είναι κάτι που δεν εντυπωσιάζει κανέναν πλέον. Επομένως κάθε ευκαιρία […]

23 Sep 2023

«Διήμερη συνεδρίαση της επιτροπής COTER, υπό την προεδρία του Σ.Σπυριδών, για το ΕΣΠΑ»

Στην διήμερη συνεδρίαση επιτροπής COTER στις 24-25 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες προέδρευσε ο Σπύρος Σπυρίδων. Τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την περίοδο 2021 – 2027, που σχετίζεται άμεσα με τις πολιτικές Συνοχής(γνωστές ως ΕΣΠΑ).Στη σημαντική αυτή συνεδρίαση εξετάστηκαν και υιοθετήθηκαν τέσσερις εισηγήσεις που αφορούν το ύψος των χρηματοδοτήσεων για έργα […]

Situs Slot Situs Slot RTP LIVE Situs Slot RTP LIVE Situs Slot RTP LIVE Gacor88 RTP LIVE gacor88 slot gacor gacor77 situs slot rtp slot Gacor88 Rtp Slot situs slot situs slot slot gacor rtp slot Situs Slot

 

 

?> ?>