27 Nov 2022

ΝΕΑ

23 Μαρ 2014

Συνέντευξη για τον τουρισμό στην “Νέα Εποχή”

Κοινοποιήστε

Κε Σπυρίδων είναι γνωστό ότι μέσα από τις θέσεις που κατείχατε στην τοπική αυτοδιοίκηση ο τουρισμός αποτέλεσε πάντα μια στρατηγική σας επιλογή στην οποία  έχετε μια πολύ καλή γνώση και εμπειρία.  Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης με τα σημερινά δεδομένα;

 

Μέσα στην δύνη των οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στη χώρα μας, ο τουρισμός είναι ο τομέας που δημιουργεί ανάκαμψη της οικονομίας.  Τα τελευταία 2 χρόνια η αύξηση των αφίξεων αλλά και του εισερχόμενου συναλλάγματος παγιώνονται,  δηλώνοντας έτσι, ότι δεν πρόκειται για περιστασιακή καλυτέρευση αλλά για σταθερή βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού μας προϊόντος.  Λαμβάνοντας υπόψη την υπάρχουσα πρόβλεψη του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού για μέση ετήσια αύξηση των διεθνών τουριστικών αφίξεων της τάξης του 4,1% με ορίζοντα το 2020 και την σημασία που έχει ο τουρισμός για τα έσοδα (συμμετοχή στο ΑΕΠ 16,4% και διεθνής τουριστικές εισπράξεις 10 δις για το 2012) και την απασχόληση στην χώρας μας (συμμετοχή 18,3% στην απασχόληση), συμπεραίνουμε ότι εάν υπάρξει μία ορθή στρατηγική πολιτική για τον τουρισμό στην Ελλάδα, θα έχουμε πολύ θετικά αποτελέσματα τα επόμενα χρόνια, τόσο σε επίπεδο εσόδων όσο και απασχόλησης.

 

Όσον αφορά το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης ιδιαίτερα στους μικρούς τουριστικούς προορισμούς, αυτός θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικός.

 

Η πολιτική των Ο.Τ.Α. στις τουριστικές ιδίως περιοχές πρέπει να εστιαστεί σε δύο τομείς:

  • Ο πρώτος, έχει σχέση με την υποχρέωση της αυτοδιοίκησης, τόσο του πρώτου όσο και του δεύτερου βαθμού, να επιλύσει ή να συνδράμει στην επίλυση θεμάτων που αφορούν στις υποδομές και στις υπηρεσίες που συνδέονται με την τουριστική ανάπτυξη και την βελτίωση του τουριστικού προϊόντος.

Για την ανάπτυξη του τουρισμού  απαιτείται η βελτίωση των  υποδομών (λιμάνια εξυπηρέτησης τουρισμού σκαφών και κρουαζιέρας, τοπικές υπηρεσίες υγείας, αναβάθμιση μεταφορικών μέσων όπου χρειάζεται, νέα αεροδρόμια, αναβάθμιση των τοπικών  οδικών δικτύων, εξασφάλιση της ομαλής σύνδεσης των λιμένων όλων των τουριστικών προορισμών με τους κεντρικούς λιμένες εξυπηρέτησης π.χ. Πόρος –Πειραιάς).  Ακόμη νέες υποδομές ορθής διαχείρισης αποβλήτων, εξοικονόμησης και παραγωγής ενέργειας, ορθής διαχείρισης των υδάτινων πόρων, ανάπτυξης των  ευρυζωνικών δικτύων αλλά και φροντίδα και ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων.

 

  • 0 δεύτερος ρόλος  αφορά κυρίως τους μικρούς τόπους, όπου η τουριστική επιχειρηματικότητα είναι κατακερματισμένη σε μικρές επιχειρήσεις, όπου η τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να «ηγηθεί» της συνολικής προσπάθειας του τουριστικού τομέα, αναδεικνύοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής και συμβάλλοντας στην δημιουργία τουριστικής επαγγελματικής συνείδησης,  κάτι που θα εγγυηθεί την διαρκή βελτίωση της σχέσης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και κόστους.

Ποιες πιστεύετε ότι είναι οι  προοπτικές τουριστικής ανάπτυξης για τα νησιά του Αργοσαρωνικού;

Η μόλις πρόσφατη είσοδος της Ryanair στο διεθνές αεροδρόμιο Αθηνών θα συμβάλλει σημαντικά στην τουριστική κίνηση ολόκληρης της περιοχής. Πιστεύω ότι υπάρχουν σοβαρές προοπτικές για την προσέλκυση και άλλων αεροπορικών εταιριών χαμηλού κόστους, αφού από το διεθνές αεροδρόμιο της Αθήνας  εξυπηρετούνται οι περιοχές από την Βόρεια Πελοπόννησο έως την Εύβοια, ο Αργοσαρωνικός, αλλά και δεκάδες όμοροι – και όχι μόνο – τουριστικοί  προορισμοί.

Η αλήθεια είναι ότι περάσανε σχεδόν 10 χρόνια από το 2005, που ανέλαβα μαζί με άλλους συναδέλφους δημάρχους Αργοσαρωνικού την πρωτοβουλία, μέσα από μια τεκμηριωμένη συγκριτική μελέτη όλων των ευρωπαϊκών αεροδρομίων, να αναδείξουμε πως η τιμολογιακή πολιτική του αεροδρομίου συνέβαλε  αρνητικά, τόσο στην τουριστική κίνηση της Αθήνας όσο κυρίως του Αργοσαρωνικού.

Πιστεύω ότι οι  ευνοϊκές συγκυρίες αξιοποιούνται στο μέγιστο όταν ακολουθούνται με δράσεις και ενέργειες.

Εκτιμώ, ότι κάτω υπό προϋποθέσεις υπάρχουν ώριμες πια συνθήκες να δούμε σοβαρά

την προβολή των νήσων Αργοσαρωνικού ως ένα ενιαίο προορισμό. Και αυτό όχι μόνο  επειδή το επιβάλλουν οι οικονομικές συνθήκες, αλλά  γιατί  κάθε νησί με τη δική του ξεχωριστή τουριστική ταυτότητα αλληλοσυμπληρώνει και δυναμώνει το τουριστικό  προϊόν του ενιαίου προορισμού που λέγεται νησιά Αργοσαρωνικού. Άλλωστε κάτω από  αυτή την ονομασία είμαστε στον παγκόσμιο ταξιδιωτικό χώρο.

Μόλις τον προηγούμενο χρόνο ξεκίνησε η προσπάθεια  προς τη κατεύθυνση αυτή και νομίζω ότι τώρα θα πρέπει δυνατότερα να ανταποκριθούμε σε αυτό, που επιβάλουν οι αντιλήψεις του ταξιδιωτικού κοινού, το σύγχρονο τουριστικό marketing  και η μεγιστοποίηση των ωφελειών.

 

 

Ποια είναι η στρατηγική σας για την επόμενη μέρα στην τουριστική ανάπτυξη του Πόρου ;

Η στρατηγική μας κατεύθυνση για την τουριστική ανάπτυξη του Πόρου εστιάζεται σε κυρίως σε 2 άξονες.

Ο πρώτος είναι η βελτίωση του τουριστικού μας προϊόντος, η αξιοποίηση του μοναδικού  φυσικού λιμανιού μας για την προσέλκυση τουριστικών σκαφών καθώς  η ανάδειξη της τουριστικά «στρατηγικής» τοποθεσίας του Πόρου. Μια τοποθεσία, που όχι μόνο έχει το πλεονέκτημα της άμεσης οδικής πρόσβασης, αλλά και της εγγύτητας με την Αθήνα και την Πελοπόννησο.   Το νησί του Πόρου συνθέτει ένα ιδανικό προορισμό, όπου ο επισκέπτης έχει την δυνατότητα να προσλάβει  την εμπειρία ενός ελληνικού νησιού, να δει μοναδικά αξιοθέατα μέσα από ημερήσιες εκδρομές στην Αθήνα, τα νησιά του Αργοσαρωνικού και την Πελοπόννησο αλλά και να βιώσει πλήθος δραστηριοτήτων.

Η δεύτερος άξονας έχει σχέση με την ανταπόκρισή μας στις ανάγκες που απαιτούν βραχυπρόθεσμες  και σε εκείνες που απαιτούν μακροπρόθεσμες ενέργειες.

Σήμερα η στρατηγική για έναν  τουριστικό προορισμό καλείται να κινηθεί ταυτόχρονα και προς τις δύο  κατευθύνσεις.  Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ανταποκριθούμε και στις προσδοκίες των επιχειρηματιών, που αγωνιούν για το σήμερα αλλά και να χτίσουμε μεθοδικά την τουριστική μελλοντική εικόνα του Πόρου.

 

Φυσικά πίσω από αυτές τις κατευθύνσεις υπάρχουν συγκεκριμένες ενέργειες

που θα στηριχτούν σε τεχνογνωσία και εμπειρία, διότι οι σημερινές συνθήκες δεν αφήνουν κανένα περιθώριο για αστοχίες.    Η ανάλυση των κατευθυντήριων γραμμών για τον τουρισμό,  θα υπάρχει στο αναλυτικό πρόγραμμα του συνδυασμού μας, το οποίο έχει σχεδόν ολοκληρωθεί.

 

Κοινοποιήστε
Προσφατα Αρθρα
27 Nov 2022

Στη Σόφια έκλεισε η αυλαία της προεδρίας της Βουλγαρίας για τα θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Αυτοδιοίκηση

Στη Σόφια έκλεισε η αυλαία της προεδρίας της Βουλγαρίας για τα θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Αυτοδιοίκηση. Στη συνάντηση αυτή όπου συνεδρίασε η επιτροπή της «Εδαφικής συνοχής και προϋπολογισμού της ΕΕ» (COTER) ο κ Σπύρος Σπυρίδων, 1ος Αντιπρόεδρος, παρουσίασε επίσημα πλέον την νομοθετική πρόταση που αφορά τα Ευρωπαϊκά λιμάνια, η οποία έγινε αποδεκτή με μεγάλη […]

27 Nov 2022

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΣΧΙΣΤΟΥ: Έλλειμμα σεβασμού στους νεκρούς και τον Θρησκευτικό μας Πολιτισμό

Σοβαρή πρόκληση στον ελληνορθόδοξο πολιτισμό μας, τα ταφικά ήθη και τα έθιμα για τους νεκρούς μας, προκαλούν οι εικόνες και όσα βλέπουν καθημερινά το φως της δημοσιότητας σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στο μεγαλύτερο νεκροταφείο της χώρας στο Σχιστό Κορυδαλλού. Η θλίψη, ο θυμός και η αγανάκτηση που προκαλούν η έλλειψη σεβασμού προς τους […]

Slot Gacor Slot Gacor Slot Deposit Pulsa Slot Online Situs Slot Slot Gacor Slot Tergacor Slot Terpercaya Slot Deposit Pulsa Slot Hoki Situs Slot Slot Deposit Pulsa Slot Online Slot Gacor Slot Terpercaya RTP LIVE Slot Tergacor Slot gacor Slot Pulsa Situs Slot Slot Terpercaya Slot Deposit Pulsa Slot Tergacor Slot Online RTP LIVE Slot Hoki Slot Terbaru Situs Slot RTP LIVE Slot Resmi slot deposit pulsa Slot Deposit pulsa tanpa potongan Slot Resmi Gacor88 slot gacor slot gacor RTP LIVE gacor88 slot gacor gacor77 situs slot rtp slot Slot deposit pulsa Slot Terpercaya Slot Hoki Slot Terbaru Slot Terbaru Slot Resmi Slot Gacor Gacor88 Slot Hoki Slot Resmi Rtp Slot Slot Hoki Slot Terpercaya Slot Terbaru Slot Deposit Pulsa Slot gacor situs slot Slot Deposit pulsa Slot gacor Slot Hoki Slot Deposit pulsa situs slot slot gacor rtp slot slot gacor slot terbaru slot hoki Slot Deposit Pulsa Situs Slot slot gacor Slot hoki Slot terbaru